• Arhiv

HR-DAOS-967 Zbirka fotografija Stjepana Kesza

HR-DAOS-967 1.4.214., radnik u pogonu Tvornice koža u Osijeku, druga polovina 20. stoljeća

HR-DAOS-967 1.4.214., radnik u pogonu Tvornice koža u Osijeku, druga polovina 20. stoljeća

HR-DAOS-967 1.4.44. 4., Zbirka fotografija Stjepana Kesza, Kandit, Osijek

HR-DAOS-967 1.4.44. 4., Zbirka fotografija Stjepana Kesza, Kandit, Osijek

HR-DAOS-967 1.6., Zbirka fotografija Stjepana Kesza, Zračna luka Klisa, Osijek, 1982. godina

HR-DAOS-967 1.6., Zbirka fotografija Stjepana Kesza, Zračna luka Klisa, Osijek, 1982. godina

HR-DAOS-967 1.6.39., Zbirka fotografija Stjepana Kesza, utovar robe u teretni vagon, Osijek

HR-DAOS-967 1.6.39., Zbirka fotografija Stjepana Kesza, utovar robe u teretni vagon, Osijek

HR-DAOS-967 5.24.3., Zimska luka, Osijek

HR-DAOS-967 5.24.3., Zimska luka, Osijek

HR-DAOS-967 9.2.176.1., Zbirka fotografija Stjepana Kesza, Klinička bolnica Osijek

HR-DAOS-967 9.2.176.1., Zbirka fotografija Stjepana Kesza, Klinička bolnica Osijek

 

Korisne poveznice

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Hrvatski državni arhiv

Hrvatski Državni Arhiv

Hrvatsko arhivističko društvo

Hrvatsko arhivističko društvo

Muzejski Dokumentacijski Centar

Muzejski dokumentacijski centar

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Hrvatska kulturna baština

Hrvatska kulturna baština

Međunarodno arhivsko vijeće

Međunarodno arhivsko vijeće

UNESCO

UNESCO