• Arhiv

Na usluzi korisnicima

Pravo na pristup arhivskom gradivu imaju sve pravne i fizičke osobe pod jednakim uvjetima, uvidom ili drugim oblicima korištenja sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima, Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Osijeku.

Ovisno o razlozima traženja gradiva, dva su načina dolaska do traženih podataka u Državnom arhivu uOsijeku: 

  1. Za dokumente potrebne u službene svrhe, npr. dobivanje podataka o radnom stažu, imovinsko-pravnim odnosima, sudskim presudama, starim zemljišno-knjižnim ulošcima, građevinskoj dokumentaciji, dokazivanju stečene stručne spreme i sl. – ispunjava se zahtjev za izdavanjem dokumentacije u prijemnom uredu Arhiva uz navođenje obveznih podataka ovisno o temi istraživanja. Zahtjev se zatim prosljeđuje nadležnom odjelu arhiva na rješavanje, a korisniku se izdaju ovjerovljeni preslici izvornih dokumenata za koje se naplaćuje naknada sukladno Cjeniku usluga državnih arhiva. 
    U nemogućnosti osobnog dolaska u Arhiv, možete ispunjenu zahtjevnicu poslati poštom na adresu Državnog arhiva u Osijeku, Kamila Firingera 1, 31000 Osijek ili putem e-pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (Kontakt na dao.hr) te na fax 031/200-337.
  1. Samostalno istraživanje arhivskog gradiva obavlja se u čitaonici Državnog arhiva u Osijeku koja djeluje u sklopu Dokumentacijsko-informacijskog centra. U čitaonici se ispunjava prijavnica za korištenje arhivskog gradiva koja sadrži osobne podatke o istraživaču, temi istraživanja, svrsi korištenja arhivskog gradiva te gradivu koje se traži na korištenje. Osim prijavnice, korisnik u čitaonici ispunjava i zahtjevnicu za arhivskim gradivom, koje se izdaje na korištenje u razumnom roku. Uvid u arhivsko gradivo i obavijesna pomagala se ne naplaćuje, a za izradu preslika plaća se odgovarajuća naknada sukladno Cjeniku usluga državnih arhiva.
    Za rad u čitaonici možete se naručiti putem e-pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., a osnovne informacije o uvjetima i načinu korištenja gradiva možete dobiti na telefon 031/638 310.

U sklopu Dokumentacijsko-informacijskog centra Državnog arhiva u Osijeku djeluje i specijalna knjižnica koja posjeduje brojnu stručnu literaturu s područja arhivistike, pomoćnih povijesnih znanosti, kao i literaturu o povijesti institucija, lokalnoj, područnoj i nacionalnoj povijesti te referentnu zbirku i službena glasila. Postojeća knjižna građa može se koristiti u čitaonici Državnog arhiva u Osijeku, bez mogućnosti iznošenja i posuđivanja knjiga.

Korisne poveznice

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Hrvatski državni arhiv

Hrvatski Državni Arhiv

Hrvatsko arhivističko društvo

Hrvatsko arhivističko društvo

Muzejski Dokumentacijski Centar

Muzejski dokumentacijski centar

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Hrvatska kulturna baština

Hrvatska kulturna baština

Međunarodno arhivsko vijeće

Međunarodno arhivsko vijeće

UNESCO

UNESCO