• Arhiv

Teritorijalna nadležnost

O sustavnoj nadležnosti obavljanja organizirane zaštite i nadzora nad arhivskim gradivom u nastajanju (na terenu) može se govoriti tek nakon 1947. godine. Savjet za nauku i kulturu Narodne Republike Hrvatske pokrenuo je stvaranje mreže arhivskih ustanova 1957. godine i to svojom "Odlukom o osnivanju arhiva za područja na kojima nije bila organizirana arhivska služba" (br. 1907/1957).

Arhiv u Osijeku bio je nadležan za područje tadašnjih kotara Osijek, Vinkovci, Našice i Virovitica. Odlukom o određivanju područja na kojima arhivi obavljaju arhivsku službu (NN 28/1963) utvrđeno je da je Historijski arhiv u Osijeku nadležan za područje općina Beli Manastir, Donji Miholjac, Đakovo, Našice, Slavonska Orahovica, Osijek, Podravska Slatina, Valpovo, Vinkovci, Virovitica, Vukovar i Županja.

Administrativno-teritorijalnim promjenama iz 1965. godine pravo osnivača prenosi se na sljedeće skupštine općina: Beli Manastir, Vukovar, Vinkovci, Osijek, Donji Miholjac, Valpovo, Našice, Orahovica, Virovitica, Županja, Đakovo, Slatina.

Nakon demokratskih promjena 1990. godine, Državni arhiv u Osijeku bio je teritorijalno nadležan za područje triju Županija: osječko-baranjske, vukovarsko-srijemske i virovitičko-podravske.

Osnutkom Državnog arhiva u Vukovaru i Državnog arhiva u Virovitici, odnosno od 2009. godine teritorijalna nadležnost Državnog arhiva u Osijeku prostire se samo na područje Osječko-baranjske županije.

karta naslovna stara

Korisne poveznice

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Hrvatski državni arhiv

Hrvatski Državni Arhiv

Hrvatsko arhivističko društvo

Hrvatsko arhivističko društvo

Muzejski Dokumentacijski Centar

Muzejski dokumentacijski centar

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Hrvatska kulturna baština

Hrvatska kulturna baština

Međunarodno arhivsko vijeće

Međunarodno arhivsko vijeće

UNESCO

UNESCO