• Arhiv

Tečaj za stručno osposobljavanje djelatnika u pismohranama

Zakonski preduvjet za rad na poslovima zaštite i obrade dokumentarnog i arhivskog gradiva u tijelima javne vlasti je polaganje ispita za provjeru stručne osposobljenosti djelatnika na poslovima upravljanja dokumentarnim i arhivskim gradivom. 

Program polaganja stručnog ispita propisan je Pravilnikom o stručnim arhivskim zvanjima i drugim zvanjima u arhivskoj struci te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/2019). Ispit organizira i provodi Povjerenstvo za stručni ispit za upravljanje dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva. Detaljnije informacije o ispitu nalaze se na web stranici Hrvatskog državnog arhiva. 

Pravo polaganja ispita imaju osobe koje imaju najmanje srednju stručnu spremu i najmanje šest mjeseci radnoga iskustva na obavljanju poslova upravljanja dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva.

Državni arhiv u Osijeku, sukladno zakonskim propisima i svojim obvezama, organizira svake godine tečaj za pripremu kandidata koji se planiraju prijaviti za polaganje ispita.  Iako je tečaj namijenjen prvenstveno djelatnicima iz ustanova u neposrednoj nadležnosti Državnog arhiva u Osijeku, za tečaj se mogu prijaviti i druge zainteresirane osobe.


TEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE 2021.

POZIV NA TEČAJ 2021.

PRIJAVNICA 2021.

PLAN PREDAVANJA


TEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE 2019.

POZIV NA TEČAJ 2019.

TEČAJ 2019. - materijalii


TEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE 2018.

OBAVIJEST o održavanju ISPITA I TEČAJA za djelatnike u pismohranama

TEČAJ 2018. – materijali

TEČAJ 2018. – plan predavanja

Korisne poveznice

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Hrvatski državni arhiv

Hrvatski Državni Arhiv

Hrvatsko arhivističko društvo

Hrvatsko arhivističko društvo

Muzejski Dokumentacijski Centar

Muzejski dokumentacijski centar

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Hrvatska kulturna baština

Hrvatska kulturna baština

Međunarodno arhivsko vijeće

Međunarodno arhivsko vijeće

UNESCO

UNESCO