• Arhiv

HR-DAOS-965 Zbirka fotografija Božidara Plevnika

HR-DAOS-965 175.4.3. Zbirka fotografija Bože Plevnika, brodica

HR-DAOS-965 175.4.3. Zbirka fotografija Bože Plevnika, brodica

HR-DAOS-965 19.4.1. Zbirka fotografija Bože Plevnika, obala Drave

HR-DAOS-965 19.4.1. Zbirka fotografija Bože Plevnika, obala Drave

HR-DAOS-965 28. 1. Zbirka fotografija Bože Plevnika, Osijek

HR-DAOS-965 28. 1. Zbirka fotografija Bože Plevnika, Osijek

HR-DAOS-965 67.3. Zbirka fotografija Bože Plevnika, vaterpolisti

HR-DAOS-965 67.3. Zbirka fotografija Bože Plevnika, vaterpolisti

HR-DAOS-965 67.4. Zbirka fotografija Bože Plevnika, plivač

HR-DAOS-965 67.4. Zbirka fotografija Bože Plevnika, plivač

HR-DAOS-965 95. 2. Zbirka fotografija Bože Plevnika, Klinička bolnica Osijek

HR-DAOS-965 95. 2. Zbirka fotografija Bože Plevnika, Klinička bolnica Osijek

 

Korisne poveznice

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Hrvatski državni arhiv

Hrvatski Državni Arhiv

Hrvatsko arhivističko društvo

Hrvatsko arhivističko društvo

Muzejski Dokumentacijski Centar

Muzejski dokumentacijski centar

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Hrvatska kulturna baština

Hrvatska kulturna baština

Međunarodno arhivsko vijeće

Međunarodno arhivsko vijeće

UNESCO

UNESCO