• Arhiv

HR-DAOS-968 Zbirka fotografija Rudolfa Marina

HR-DAOS-968 1.6., Zbirka fotografija Rudolfa Marina, Speedway utrka, Osijeku 1977.

HR-DAOS-968 1.6., Zbirka fotografija Rudolfa Marina, Speedway utrka, Osijeku 1977.

HR-DAOS-968 2.10., Zbirka fotografija Rudolfa Marina, Osijek, tramvaj

HR-DAOS-968 2.10., Zbirka fotografija Rudolfa Marina, Osijek, tramvaj

HR-DAOS-968 2.11.1., Zbirka fotografija Rudolfa Marina, Osijek, jedrilice

HR-DAOS-968 2.11.1., Zbirka fotografija Rudolfa Marina, Osijek, jedrilice

HR-DAOS-968 2.11.3., Zbirka fotografija Rudolfa Marina, Osijek, Drava

HR-DAOS-968 2.11.3., Zbirka fotografija Rudolfa Marina, Osijek, Drava

HR-DAOS-968 2.17. 1., Zbirka fotografija Rudolfa Marina, nastup

HR-DAOS-968 2.17. 1., Zbirka fotografija Rudolfa Marina, nastup

HR-DAOS-968, 2.32., Zbirka fotografija, autobus, 1972. godine

HR-DAOS-968, 2.32., Zbirka fotografija, autobus, 1972. godine

 

Korisne poveznice

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Hrvatski državni arhiv

Hrvatski Državni Arhiv

Hrvatsko arhivističko društvo

Hrvatsko arhivističko društvo

Muzejski Dokumentacijski Centar

Muzejski dokumentacijski centar

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Hrvatska kulturna baština

Hrvatska kulturna baština

Međunarodno arhivsko vijeće

Međunarodno arhivsko vijeće

UNESCO

UNESCO