BROJEVI: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  (kliknite na broj)


13

 

*** GLASNIK ARHIVA SLAVONIJE I BARANJE 13 ***

 

Državni arhiv u Osijeku, 2015.

 

Iz riječi urednika:

„Za razliku od nekoliko ranijih brojeva Glasnik arhiva Slavonije i Baranje, ovaj svezak nije tematski određen, iako se stota obljetnica Prvog svjetskog rata sama po sebi nametnula kao jedna od tema radova. Tim radovima i otvaramo ovaj broj našeg časopisa. Radove posvećene stotoj obljetnici Prvog svjetskog rata od sljedeće cjeline razdvaja teorijska rasprava, do sada neuobičajena, ujedno i novina našega časopisa. Slijede stručni i znanstveni članci iz raznih povijesnih i arhivističkih područja temeljni uglavnom na istraživanju, obradi i sređivanju arhivskog gradiva.“

 

Iz sadržaja:

 

Mira Kolar Dimitrijević,

Prvi gospodarski program Hrvatske i Slavonije 1914. godine ili restruktuiranje hrvatsko-ugarske nagodbe

Zlata Živaković-Kerže,

Upisivanje I. ratnog zajma u Osijeku 1914. godine

Gordana Slanček,

Prvi svjetski rat zapisan u Spomenici Opće pučke škole u Dubočcu 1914.-1919.

Erika Žilić Vincetić,

28. domobranska osječka pješadijska pukovnija u Zbirci fotografija Državnog arhiva u Osijeku

Siniša Bjedov,

Književnost i povijest u zastupanju stvarnosti

Marinko Vuković,

Shematski pregled upravnih tijela na području nadležnosti Državnog arhiva u Slavonskom Brodu od 1850. do 1945. godine

Mario Stipančević,

Etnička i vjerska slika Slavonije početkom 20. stoljeća

Sergej Filipović,

Osječke gimnazije na prijelazu iz 19. u 20. st.: uspjeh, kažnjavanje i školski život

Daniel Haman,

Uređenje redarstvene službe grada Osijeka u 19. stoljeću

Hrvoje Pavić,

Ivan Kapistran I. pl. Adamovich de Csepin 1726.-1808.

János Majdán,

Sto godina Podravske vicinalne željeznice

Eldina Lovaš,

Reformirano stanovništvo Kamenca u prvoj polovici 19. stoljeća

Luka Pejić,

Analiza propagandnog diskursa Narodne fronte Jugoslavije u Osijeku s posebnim osvrtom na list Glas Slavonije 1945.-1947.

Ana Rajković,

Kreiranje građanskog narativa u kontekstu radničkog pokreta : Primjer Narodne obrane – stav i izvještavanje o generalnom štrajku u Osijeku 1905.

Stjepan Vidaković,

Posljedice agrarne reforme i kolonizacije u Petrijevcima od 1945. do 1953. godine : Osvrt na njemačku narodnosnu skupinu

Anamarija Lukić,

Širenje grada Osijeka prema jugu: izgradnja gradske četvrti „Jug 2“

Vesna Božić-Drljača,

Korištenje i dostupnost građevinske dokumentacije u Državnom arhiv u Osijeku

Dražen Kušen,

Osijek kao središte djelatnosti upravljanja vodama – pregled institucionalnih promjena

Dario Mlinarević,

Stambeno zadrugarstvo na području Osijeka 1959.-2001. godine

Stanislav Artuković,,

Iz arhiva obitelji Brlić

 

12

 

*** GLASNIK ARHIVA SLAVONIJE I BARANJE 12 ***

 

Državni arhiv u Osijeku, 2013.

 

Iz riječi urednika:

„U ovom, dvanaestom broju željeli smo prikazati bogati društveni život Osijeka i okolice, ali i cijele Slavonije. Taj zadatak nije bio nimalo lak s obzirom na vrlo malu gotovo oskudnu sačuvanost gradiva. Rijetko koje društvo je imalo hvalevrijednu samosvijest svoje gradivo čuvati i predavati Državnom arhivu. Tako se dogodilo da su fondovi društvenih organizacija najčešće sačuvani fragmentarno, često samo nekoliko knjiga ili spisa, a njihovo je gradivo uglavnom pronađeno u ostalim fondovima Arhiva, najčešće fondovima uprave, a ponekad i fondovima pravosuđa.“

 

Iz sadržaja:

 

Mato Batorović,

Djelovanje Matice hrvatske u Iloku do 1942 godine

dr. sc. Agneza Sabo,,

Društvo za potporu siromašnih i vrijednih učenika kraljevske gimnazije u Osijeku 1878.-1914./18.

Daniel Haman,.,

Društvo za potporu siromašnih ali vriednih učenika Kraljevske osječke gimnazije

Stevan Mačković,,

Pregled fondova kojima u imenu stoji pridjev hrvatski i drugih od značaja za izučavanje Bunjevaca bačkih Hrvata u Povijesnom arhiv Subotica

dr. sc. Siniša Bjedov,,

Klub hrvatskih književnika i umjetnika u Osijeku

dr. sc. Marina Vinaj,

Društvo za izdavanje Hrvatskog lista – najčitanijeg osječkog dnevnika

Marko Landeka,,

Dobrotvorno društvo „Veseli pustinjak“ u Vinkovcima

Vlatko Dolančić,,

Društvo djevojaka u Brodu na Savi

Hrvoje Pavić,,

Zadruga Hrvatsko srce Čepin 1937.-1941.

Gordana Slanček,.,

Hrvatsko pjevačko društvo „Davor“ u Brodu na Savi/Slavonskom Brodu

dr. sc. Dražen Kušen,,

Katoličko gospojinsko dobrotvorno društvo u Osijeku

Domagoj Zovak,.,

Savez amaterskih kulturno-umjetničkih društava općine Slavonski Brod 1980.-1991.

dr. sc. Stjepan Sršan,

Društvo za zaštitu djece u Osijeku

dr. sc. Stjepan Sršan,.,

Konjički klubovi i udruge u Osijeku do 1945. godine

dr. sc. Miro Gardaš, Jelena Roškar,,

Djelatnost Pravničkog društva Zagreb – povjereništva Osijek, Odvjetničkog odbora Osijek i Kluba advokata u Osijeku

Melita Rončević,,

Prvo pogrebno društvo osiečko 1869.-1885. godine

Dario Mlinarević,.,

Osječko gornjogradsko „Kasino“ društvo 1854.-1944.

Irena Milobara,

Hrvatsko pjevačko i tamburaško društvo „Relković“

Gordana Slanček,

Srpsko pjevačko društvo „Prosvjeta“ Pododbor „Branko Radičević“ Slavonski Brod

Zita Jukić,,

Pregled djelatnosti Saveza Mađara Hrvatske od osnutka do kraja 1950-ih godina

Zita Jukić,

Sumarni inventar: Švapsko-njemački kulturni savez

Zita Jukić,

Sumarni inventar: Kulturno i dobrotvorno udruženje Nijemaca Osijek

 

11

*** GLASNIK ARHIVA SLAVONIJE I BARANJE 11 ***

 

Državni arhiv u Osijeku, 2011.

 

Iz riječi urednika:

„Pred nama je 11. broj Glasnika arhiva Slavonije i Baranje, tematski posvećen zaslužnim a nedovoljno poznatim obiteljima i osobama iz istočnog područja Hrvatske od kraja 17. stoljeća do danas.

Ovaj broj Glasnika želi pokazati da je istočno područje Hrvatske i obzirom na zaslužne obitelji i osobe bilo i jest dio zapadno-europske kulturne baštine, da su navedene obitelji i osobe bile orijentirane i civilizacijski školovane na srednje-europskim osnovama. Osobito su zanimljivi prikazi pojedinih obitelji i osoba u istočnoj Hrvatskoj koje su dale veliki prosvjetni, kulturni, gospodarski pa i politički doprinos u Hrvatskoj.“

 

Iz sadržaja:

 

Dr. sc. Agneza Szabo,

Grofovi Eltz Vukovarski – odabrane biografije

Prof.dr.sc. Ivan Balta,

Značajnije osobe porodice Pejačević koje su obilježile dio hrvatsko-slavonske povijesti

Dr. sc. Dubravka Božić Bogović

Petar Bakić de Lach, bosanski ili đakovački biskup (1716.-1749.)

Dr.sc. Agneza Szabo,

Velikaška porodica Hilleprand von Prandau i obilježja njenih doprinosa razvoju hrvatske kulture i prosvjete

Ljerka Perči, prof.,

Andrija Presnac (1741.-1811.). Prilozi za istraživanje Valpovačkog vlastelinstva u drugoj polovici 18. st.

Silvija Lučevnjak, prof.,

Obitelj Mihalović – prilog poznavanju slavonskog plemstva

Zita Jukić, prof.

Prilozi životu i radu Martina Hoblika (1791.-1845.)

Prof. dr. sc. Stjepan Sršan,

Dr. Jakob Užarević 1808.-1881.

Mr. sc. Petar Đidara,

Osječke porodice Reisner - Raizner

Ljiljana Dominković, dipl. oecc.,

Adela Deszaty osječka dobrotvorka

Vlatko Dolenčić,

Život Franje Zelenke osječkog vjeroučitelja (1868.-1971.)

Gordana Slanček, dipl. polit.,

Život obitelji Uidl u razdoblju od 1839.-1971. godine

Mr. sc. Brankica Ban,  

O obitelji Fabing u osječkom državnom arhivu: građa

Izv. prof. dr. sc. Miro Gardaš, Jelena Roškar, dipl. iur.,

Prinosi poznavanju zaslužnih članova obitelji Cepelić

Prof. dr. sc. Stjepan Sršan,

Ravnatelj osječkog gradskog poglavarstva dr. Ante Hrabal

Dario Mlinarević, univ. spec. oec.,

Obitelj Kaiser – Začetak razvoja drvne industrije u Osijeku 1865.-1946.

Dr. sc. Viktor Palić,

Dr. Lujo Enderle – odvjetnik, prevoditelj, sudski tumač

Dr. sc. Dražen Kušen,

Prilog za životopis Dragutina Neumanna

Vesna Božić-Drljača, prof.,

Dr. Vjekoslav Hengl – osječki gradonačelnik, kraljevski javni bilježnik i odvjetnik

Erika Žilić Vincetić, prof.,

Neki osječki fotografi 20. stoljeća (iz gradiva DAOS-a)

Dr. sc. Dražen Kušen,

Josip Horvat – osječki gornjogradski župnik i graditelj crkve sv. Petra i Pavla

Msgr. Luka Marijanović,

Ferdo Gerstner (1882.-1939.) župnik i pisac

Danijel Jelaš, prof.,

Dr. Josip Bösendorfer i njegova pisana ostavština

Melita Rončević, dipl. iur.,

Zaposlenici Kraljevskog sudbenog stola u Osijeku od 1850. do 1918. godine

Daniel Haman, apsolvent prava,

Anto Gardaš – književnik, pravnik i Osječanin

Vinko Ivić, prof.,

Životopis Viktora Himelrajha (1922.-2009.)

Mato Batorović,

Državni službenik Alfons Bagoly (Ilok, 1892. –Zagreb, 1971.)

Prof. dr. sc. Stjepan Sršan (preveo i priredio)

Putovanje carskog poslanstva u Carigrad 1608. godine

Dr. sc. Ive Mažuran,

Izvještaj grofa Marsiglia caru Leopoldu o turskoj opsadi Beča 1683. i nastavku ratovanja protiv Turaka

Prof. dr. sc. Stjepan Sršan,

Stare plemićke obitelji Bosne i Hercegovine10

10

10

 

*** GLASNIK ARHIVA SLAVONIJE I BARANJE 10 ***

 

Državni arhiv u Osijeku, 2009.

 

Iz riječi urednika:

„Pred nama je jubilarni 10. broj Glasnika arhiva Slavonije i Baranje, tematski posvećen 200. obljetnici postanka i djelovanja slobodnog i kraljevskog grada Osijeka od 1809. godine. Ujedno je ovaj broj mali jubilarni broj jer je počeo izlaziti 1989. godine te je prošlo 20 godine, odnosno ovo je 10 broj. Glasnika.“

 

Iz sadržaja:

 

Izv.prof.dr.sc. Stjepan Sršan,

Kako je Osijek 1809. godine postao slobodan i kraljevski grad

Izv.prof.dr.sc. Stjepan Sršan,

Osijek prije dva stoljeća – uoči i nakon proglašenja slobodnog i kraljevskog grada 1804. – 1834.

Danijel Jelaš, prof.,

Funkcioniranje gradske uprave i statuti Osijeka 1809. – 1945.

Izv.prof.dr.sc. Stjepan Sršan,

Gradonačelnici slobodnog i kraljevskog grada Osijeka 1809. – 1945.

Izv.prof.dr.sc. Stjepan Sršan,

Građanstvo slobodnog i kraljevskog grada Osijeka od 1809. do 1848. godine

Melita Rončević, dipl.iur.,

Sudski poslovi Poglavarstva slobodnog i kraljevskog grada Osijeka 1809. – 1943. godine

Doc.dr.sc. Miro Gardaš; Tunjica Petrašević, dipl.iur.; Daniel Haman,

Gradsko redarstvo i vojni poslovi grada Osijeka od 1809. godine

Dr.sc. Viktor Ambruš,

Graditeljstvo grada Osijeka od 1809. do 2009. godine u kontekstu gradske samouprave

Mr.sc. Marina Vinaj,

Kulturne institucije grada od proglašenja slobodnog i kraljevskog grada Osijeka do Drugog svjetskog rata – Kazališni život i sjedište muza

Dubravka Božić Bogović, prof.,

Demografska slika Osijeka od 1809. godine

Mr.sc. Petar Đidara,

Gradska uprava i obrtništvo Osijeka 1809. – 2009.

Marko Landeka, prof.,

Rad humanitarnih društava u Osijeku od 1809. do 1945. godine

Erika Žilić Vincetić, prof.,

Osječke gradske svečanosti u 18. i 19. stoljeću

Zita Jukić, prof.,

Prilozi povijesti turizma grada Osijeka – iz gradiva Državnog arhiva u Osijeku

Prof.dr.sc. Ivan Balta,

Krizna zbivanja u gradu Osijeku i okolici 1848. i 1849. godine

Dr.sc. Agneza Szabo,

Politička stajališta zastupnika grada Osijeka u radu Hrvatskog sabora od 1861. do 1873. godine

Ljiljana Dominković, dipl.oec.,

Pučko školstvo slobodnog i kraljevskog grada osijeka 1886./87. godine

Dario Mlinarević, dipl.oec.,

Proračuni grada Osijeka između dva svjetska rata, 1918. – 1941.

Vesna Božić-Drljača, prof.,

Pregled obnašanja dužnosti izvršne vlasti grada/općine Osijeka poslije 1945. godine do danas

Mr.sc. Dražen Kušen,

Arhivsko gradivo slobodnog i kraljevskog grada Osijeka – nastanak, obrada, korištenje, perspektiva

Dr.sc. Slaven Bačić; Stevan Mačković, prof.,

Diploma slobodnog i kraljevskog grada Maria Theresiopolis od 1779. godine

Danijel Jelaš, prof.,

Djelokrug pojedinih referada Gradskog poglavarstva grada Osijeka 1927. godine

Danijel Jelaš, prof.,

Statut općine slobodnog i kraljevskog grada Osijeka o uređenju gradske uprave iz 1916. godine

Vladimir Zobundžija,

Neki aspekti odnosa gradske uprave Osijeka prema sportu 1861. – 1941.

Mr.sc. Dražen Kušen,

Inventar značajnijih cjelina arhivskoga gradiva poglavarstva slobodnog i kraljevskog grada Osijeka (1809.-1945.)

 

9

*** GLASNIK ARHIVA SLAVONIJE I BARANJE 9 ***

 

Državni arhiv u  Osijeku, 2007.

 

Iz riječi urednika:

„Pred nama je 9. broj Glasnika arhiva Slavonije i Baranje, tematski posvećen školstvu istočne Hrvatske od kraja 17. stoljeća (nakon oslobođenja od osmanske vlasti) do danas. U prvom dijelu se nalaze radovi i članci iz školstva temeljeni na arhivskom izvornom gradivu, u drugom dijelu značajnije arhivsko gradivo iz školstva, u trećem dijelu inventari školskih fondova pohranjenih u Državnom arhivu u Osijeku, a u četvrtom dijelu prikazi i saopćenja novijih izdanja, prvenstveno arhivska.“

 

Iz sadržaja:

 

Dr. sc. Stjepan Sršan,

Državni nastavni planovi, programi i propisi na Filozofskom i Teološkom studiju u Đakovu početkom 19. stoljeća

Dr. sc. Imre Ódor,

Pečuški biskupski licej (1831.-1848.)

Dubravka Božić-Bogović,

Kanonske vizitacije Pečuške biskupije kao izvor za poznavanje povijesti školstva u južnoj Baranji u prvoj polovici 18. stoljeća

Dr. sc. Agneza Szabo,

Glavna obilježja razvoja osnovnog i srednjeg školstva u istočnoj Hrvatskoj u drugoj polovici 19. stoljeća

Zsófia T. Papp,

Podatci o vjerskom i prosvjetnom životu u južnoj Baranji

Izv. prof. dr. sc. Ivan Balta,

Mađarske škole julijanske akcije u Slavoniji

Marko Landeka, prof.,

Razvoj školstva u Đakovu do 1945. godine

Dario Mlinarević, dipl. oec.,

Obrazovanje obrtnika u Osijeku do 1941.

Dr. sc. Stjepan Sršan,

Nobelovac Lavoslav Leopold Ružička (1887.-1976.) i njegovo osječko školsko okruženje 1894.-1906. godine

Vesna Božić-Drljača, prof.,

Povjereništvo za prosvjetu i kulturu Narodnog odbora oblasti Osijek 1949.-1951.

S. M. Estera Radičević,

Odgojno-prosvjetno djelovanje Milosrdnih sestara sv. Križa u Đakovu i Osijeku

Dr. sc. Stjepan Sršan,

Nobelovac Vladimir Prelog u osječkom gimnazijskom okruženju 1919.-1921. godine

Renata Bošnjaković, dipl. pov. i Silvija Lučevnjak, prof.

Školske spomenice i izvješća - prilog poznavanju povijesti našičkog školstva

Melita Rončević, dipl. iur.,

Predškolske ustanove grada Osijeka od 1945. do 1990. godine

Ljiljana Dominković, dipl. oec.,

Pregled osnovnih škola na području grada Osijeka od 1945. do 1992. godine 

Mr. sc. Dražen Kušen,

Arhivsko gradivo osnovnog i srednjeg školstva - u nastajanju

Dr. sc. Stjepan Sršan,

Formule - Obrasci Klasične gimnazije u Osijeku

Dr. sc. Stjepan Sršan,

Povijest osječke Velike (klasične) gimnazije 1851.-1855. godine

Ljiljana Dominković, dipl. oec.,

Inventar Velike gimnazije u Osijeku

Zita Jukić, prof. (priredila za tisak)

Realna gimnazija u Osijeku -

Marko Landeka, prof.,

Inventar vinkovačke gimnazije

Ljiljana Dominković, dipl. oec.,

Đački dom "Moša Pijade" Podravska Slatina

 

8

*** GLASNIK ARHIVA SLAVONIJE I BARANJE 8 ***

 

Državni arhiv u Osijeku, 2005.

 

Iz riječi urednika:

„Pred nama je 8. broj Glasnika arhiva Slavonije i Baranje, tematski posvećen pravosuđu istočne Hrvatske od sredine 19. stoljeća do danas. U prvom se dijelu nalaze radovi i članci iz pravosuđa temeljeni na arhivskom izvornom gradivu, u drugom dijelu značajnije arhivsko gradivo iz pravosuđa, u trećem dijelu arhivski inventari pravosudnih fondova, odvjetništva i javnih bilježnika, a u četvrtom dijelu prikazi i priopćenja novijih izdanja, prvenstveno arhivskih.“

 

Iz sadržaja:

 

doc. dr. sc. Stjepan Sršan,

Zgrada županijskog suda u Osijeku

dr .sc. Agneza Szabo,

Razvoj modernog sudstva u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji između 1848. i 1880. godine

Melita Rončević, dipl. iur.

Pregled organa pravosuđa od 1850. do 1941. godine za područje pod nadležnošću Državnog arhiva u Osijeku

Melita Rončević, dipl. iur.

Kraljevski sudbeni stol u Osijeku 1850.-1945.

Ljiljana Dominković, dipl. oec.

Zakon o javnim bilježnicima iz 1855. i 1930. godine

doc. dr. sc. Stjepan Sršan,

Kraljevski sudbeni stol u Osijeku kao Urbarski sud 1857.-1918. godine

Attila Čokolić, odvjetnik

Parnice radi smetanja posjeda prema sudskim spisima arhivskog fonda Kraljevskog sudbenog stola u Osijeku u periodu 1899.-1928. godine

mr. sc. Dražen Kušen,

Okružni sud u Osijeku (1945.-1994.)

Dubravka Farkaš, dipl. iur.

Državna arbitraža, 1946.-1954. godine

mr. sc. Dražen Kušen,

Biskupijsko crkveno sudište u Đakovu

doc. dr. sc. Stjepan Srašan

Stare osječke zaklade do 1930. godine

Hrvoje Sršan, dipl. iur.

Izbor gradiva Kraljevskog sudbenog stola u Osijeku

doc. dr. sc. Stjepan Sršan,

Sud za zaštitu nacionalne časti Hrvata i Srba u Hrvatskoj za okrug Osijek-Virovitica 1945. god.

Melita Rončević, dipl. iur.

Državno odvjetništvo (tužiteljstvo) u Osijeku 1918.-1941. godine

Stjepan Prutki, prof.

Općinski sud Vinkovci 1945.-1990.

Marko Landeka, prof.

Općinsko javno pravobranilaštvo Vinkovci 1956.-2002.

Ljerka Šimunić, dipl. oec.

Ispis preuzetoga gradiva sudstva u Državni arhiv u Osijeku u razdoblju od 1986.-2004. godine

 

7

*** GLASNIK ARHIVA SLAVONIJE I BARANJE 7 ***

 

Državni arhiv u Osijeku, 2003.

 

Iz riječi urednika:

„Pred nama je 7. broj Glasnika arhiva Slavonije i Baranje, posvećen gospodarstvu istočne Hrvatske od 1850. do 2000. godine. Osim radova i članaka iz prošlosti gospodarstva nalazi se značajnije arhivsko gradivo, zatim arhivski inventari gospodarskih fondova te prikazi knjiga. Brojni znanstvenici i stručnjaci iz gospodarstva dali su svoje povijesne radove koji pokazuju gospodarstvo na području istočne Hrvatske u više političkih i društvenih sustava od 1850. do danas.

Ovaj sedmi broj Glasnika ima cilj da na temelju radova uvaženih znanstvenika primjereno ukaže na povijesne izvore o gospodarstvu i ujedno doprinese novim vizijama gospodarstva u Slavoniji. Neki radovi obrađuju po prvi puta određena pitanja i stanje u gospodarstvu te će zacijelo poslužiti i drugima kao ogledi „

 

Iz sadržaja:

 

Doc. dr. sc. Stjepan Sršan,

Nestanak veleposjeda u Slavoniji 1848.-1945. godine

Melita Rončević, dipl. iur.,

Stečajni zakoni iz 1853. godine i 1897. godine u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji

Dr. sc. Agneza Szabo,

Utjecaj političkih prilika na pripremu i održavanje Prve gospodarske izložbe u Zagrebu 1864. godine s posebnim osvrtom na Slavoniju i grad Osijek

Prof. dr. sc. Mira Kolar-Dimitrijević,

Spomenica Trgovačko-obrtničke komore za Slavoniju banu Khuenu Hedervariju 25. veljače 1884. godine

Dr. sc. Vlado Horvat,

Obrtničke zadruge u Vukovaru

Marinko Vuković, prof.,

Gospodarenje i život seljačke obiteljske zadruge Vuković iz Kuta

Doc. dr. sc. Ivan Balta,

Iseljavanje iz Slavonije krajem 19. i početkom 20. stoljeća

Feliks Valentić,

Gospodarstvo u novogradiškom kraju - Prilozi za povijest gospodarstva 1850.-1945.

Vesna Božić-Drljača, prof.,

Gospodarstvo na području Vukovara 1950. godine

Mr. sc. Petar Đidara,

Pregled gospodarskog razvoja istočnohrvatske regije (1945.-2002.)

Prof. dr. sc. Ljubomir Baban, Doc. dr. sc. Kata Ivić,

Nastajanje vlasništva na poljoprivrednom zemljištu i njegova privatizacija

Doc. dr. sc. Stjepan Sršan,

Prihodi i rashodi grada Osijeka 1883. godine i cjenik pristojbi 1890. godine

Ljiljana Dominković, dipl. oec.,

Osječki obrtnici 1887. godine

Ljerka Šimunić, dipl. oec.,

Proračun grada Osijeka 1913. godine

Vilim Matić, prof.,

Zemljišne karte iz fonda Beljsko vlastelinstvo

Mr. sc. Zlatko Virc,

Brodska imovna općina u Vinkovcima

Mr. sc. Dražen Kušen,

Zbirka vodograđevne dokumentacije

Melita Rončević, dipl. iur.,

Društveni pravobranilac samoupravljanja općine Osijek

 

6

*** GLASNIK ARHIVA SLAVONIJE I BARANJE 6 ***

 

Državni arhiv u Osijeku, 2001.

 

Iz riječi urednika:

„U ovom 6. broju Glasnika arhiva Slavonije i Baranje želimo prikazati postojanje i djelovanje upravnih organa na području istočne Hrvatske (Slavonije, Baranje i Srijema) od kraja 17. stoljeća pa do danas (1687. do 2000. godine). Osim povijesnih radova o pregledu upravnih organizacija (institucija) nalazi se i sačuvanost arhivskog gradiva tih upravnih oblika u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Iz takvog najopćenitijeg pregleda upravnih jedinica može se vidjeti djelovanje i kontinuitet hrvatske i europske kulture i tradicije. O detaljnijim izvorima i informacijama treba potražiti i određene evidencije o samom arhivskom gradivu koje čuvaju arhivske ustanove te literaturu o upravnim jedinicama.

Mislimo da će ovaj, šesti broj Glasnika arhiva dobro poslužiti svima koji traže osnovne podatke o razvoju i vrstama upravnih jedinica, kao i o njihovom izvornom gradivu, bilo za svoje praktične potrebe, bilo za znanstvene , bilo za svoje poglede o prošlosti na području istočne Hrvatske.“

 

Iz sadržaja:

 

Dr. sc. Stjepan Sršan,

Uprava i arhivsko gradivo u istočnoj Hrvatskoj od kraja 17. stoljeća do 1745. godine

Dr. sc. Filip Potrebica,

Uspostava i ustroj županija u istočnoj Hrvatskoj 1745.-1848. godine

Dr. sc. Stjepan Sršan,

Župani i arhivsko gradivo Virovitičke županije od 1745. do 1929.

Mr. sc. Zlatko Virc,

Župani i arhivsko gradivo Srijemske županije

Gordana Kos, arhivist-specijalist,

Požeška županija i arhivsko gradivo 1743.-1850.

Goran Hruška, prof.,

Veliki župani Požeške županije 1745.-1924.

Dr. sc. Imre Ódor,

Reorganizacija Baranjske županije i njezinih dužnosnika nakon osmanske vladavine do sredine 18. stoljeća

Dr. sc. Mira Kolar-Dimitrijević,

Presjek kroz rad Osječke oblasne skupštine 1927.-1928. godine

Dr. sc. Ivan Balta,

Pregled uprave i društvenih zbivanja u Slavoniji od 1941. do 1945. godine

Dražen Kušen, prof.,

Osnivanje Trgovačko-obrtničkih komora u Habsburškoj Monarhiji s osvrtom na osnivanje Komore u Osijeku

Vilim Matić, arhivist-specijalist,

Kotari i arhivsko gradivo istočne Hrvatske 1850.-1945.

Dr. sc. Stjepan Sršan,

 Seoske općine i njihovo arhivsko gradivo

Dr. sc. Josip Kljajić,

Ustroj slavonske vojne granice u 18. stoljeću

Marko Landeka, arhivist-specijalist,

Zakonodavstvo u Vojnoj granici od 1871. do 1881. godine

Dr. sc. Mirela Slukan-Altić,

Kartografski izvori za povijest upravno-teritorijalnog ustroja istočne Hrvatske

Dražen Kušen, prof. – Mr. sc. Miljenko Pandžić,

Karte povijesti uprave nekadašnje Slavonije (1684.-1936.) Andreás (Andrija) Lutz, Graz, 1937.

Dr. sc. Stjepan Sršan,

Ženidbena uredba cara Josipa II. 1787. godine

Melita Rončević, dipl. iur.,

Birački popisi i kandidatske liste iz fonda Kraljevski sudbeni stol u Osijeku (1920.-1927.)

Vesna Božić-Drljača, arhivist,

Pregled uprave na području Državnog arhiva u Osijeku 1947.-1992.

Vesna Božić-Drljača, arhivist,

Sumarni inventar Narodnog odbora kotara Đakovo 1945.-1955.

 

5

*** GLASNIK ARHIVA SLAVONIJE I BARANJE 5 ***

 

Državni arhiv u Osijeku, 1999.

 

Iz riječi urednika:

„Ovaj peti broj Glasnika arhiva Slavonije, Srijema i Baranje posvećen je tematskoj cjelini o Hrvatskom Podunavlju. Htjeli smo donijeti neke radove i dio izvornog gradiva značajnog za prošlost tog hrvatskog područja, koji prikazuju srednjoeuropsku kulturnu pripadnost. Dakako, to je tek dio materijala iz tog područja te se nadamo da će s vremenom on još više narasti, usprkos brojnom uništavanju i otuđenju izvornog gradiva s tog područja.“

 

Iz sadržaja:

 

Ivan Balta,

Povijesne granice Hrvatskog Podunavlja

S. Sršan,

Doseljenje Hrvata u Podunavlje pod vodstvom franjevaca do sredine 18. stoljeća

András Pataky,

Nestala naselja u Baranji do sredine 18. stoljeća

T. Papp Zsófia,

Podaci o nekim mjestima nekadašnjeg kotara Branjin Vrh u Opisu Ferenca Széchényija

S. Sršan (prema E. Gašiću),

770. obljetnica Srijemske biskupije (1229.-1999.)

Mato Batorović,

 Iločko vlastelinstvo od 18. do sredine 20. stoljeća

Zita Jukić,

Belje 1881. godine

D. Farkaš,

Inventar imovine vlastelinstva Ilok 1886. godine

Zlatko Virc,

Imenik zavičajnika upravne općine Ilok početkom 20. stoljeća

Ilija Ćosić – Marko Landeka,

Štete na arhivskom gradivu u Podunavlju za vrijeme agresije na Hrvatsku od 1991. do 1998. godine

Ive Mažuran,

Bitka kod Sente i upad princa Eugena Savojskog u Bosnu do Sarajeva 1697. godine (Dnevnik princa E. Savojskog)

Vilim Matić,

Utvrđivanje granica početkom 18. stoljeća

Ljerka Šimunić,

Franjevački samostani u Podunavlju u 18. stoljeću

S. Sršan,

Europski standardi u Vukovaru u 18. i 19. stoljeću

Dubravka Farkaš,

Knjiga ugovora Vukovarskog vlastelinstva iz 18. i 19. stoljeća

I. Ćosić,

Dokumenti osječke gospodarske komore iz druge polovice 19. i početka 20. stoljeća

S. Sršan,

Cehovska povlastica Iločkih i Vukovarskih obrtnika 1781. i 1801. godine

Z. Jukić,

Plovni red vožnje na kanalu 1855. i 1864. godine

Lj. Šimunić,  

Platna lista Vukovarskog vlastelinstva 1911./12. godine

Mira Kolar,

Nekoliko dokumenata o nesređenim prilikama plovidbe Dunavom nakon završetka Prvog svjetskog rata

Manuela Kozić,

Imenik industrijskih poduzeća na području Trgovačko-industrijske komore u Osijeku 1938. godine

Vilim Matić,

Katastarske karte i indikacione skice s područja Baranje i Vukovara (19.-20. stoljeće)

Vesna Božić-Drljača,

Razvoj uprave na području Baranje u razdoblju od 1945. godine do danas

Melita Rončević,

Privredne organizacije općine B. Manastir (Baranja) 1946.-1973.

V. Božić-Drljača,

Razvoj uprave na području Vukovara od 1945. do danas

M. Rončević,

Privredne organizacije općine Vukovar 1946.-1973.

Nada Jelečanin,

Sumarni inventar Narodnog odbora kotara Vukovar 1944.-1955.

 

4

*** GLASNIK ARHIVA SLAVONIJE I BARANJE 4 ***

 

Povijesni arhiv u Osijeku, 1997.

 

Iz riječi izdavača:

„Ovaj, četvrti broj Glasnika arhiva Slavonije i Baranje je prigodan. Njime naime obilježavamo 800 godina prvog spomena imena Osijeka (1196. godine), 300 godina zaštite arhivske dokumentacije (1698., u prvom osječkom statutu) i 50 godina rada Državnog arhiva u Osijeku (1947.). Prigodni tekstovi prate obljetnice. Iz tekstova je vidljivo nastojanje da se pisani izvori i dokumenti sačuvaju i pokažu kao najbolji dokaz prošlosti Osijeka i istočnog područja Hrvatske.“

 

Iz sadržaja:

 

dr. sc. Stjepan Sršan,

Osamstota obljetnica imena grada Osijeka (1196.-1996.)

dr. sc. Stjepan Sršan,

Tristo godina zaštite dokumenata (1698.-1997.)

Marko Landeka, prof.

Dvjestopedeset godina Virovitičke županije  (1745.-1995.)

dr. sc. Ivan Balta,

Heraldička analiza povijesnog grba grada Osijeka iz 1809. godine

Feliks Valentić, publicist

Uz stopedesetu obljetnicu Opće bolnice u Novoj Gradiški (1846.-1996.)

Márfi Attila, arhivist

Počeci kazališnog života u građanskom Pečuhu

Ljerka Šimunić, dipl. oec.

Posjedi u Slavoniji početkom 20. st.

mr. sc. Zdenka Lakić,

Pedagoška akademija u Slavonskom Brodu (1958.-1974.)

dr. sc. Manda Svirac,

Etnološke posebnosti kruha i peciva u baranjskom kraju

Vilim Matić, prof.

Odlaganje spisa prema slovnim oznakama u fondu Gradskog poglavarstva Osijek

mr. sc. Viktor Ambruš,

Doprinos proučavanju sakralne arhitekture u Baranji

Vilim Matić, prof.

Prilozi istraživanju povijesti osječkog graditeljstva

Ilija Ćosić, prof.

Seljačke radne zadruge u Baranji

prof. dr. Ivan Erceg,

Povodom dvjesto godina Šipušova gospodarsko-povijesnog dijela

Dubravka Farkaš, dipl. iur.

Prvi statut grada Osijeka 1698. godine

dr. sc. Odor Imre,

Osijek u doba cara i kralja Josipa II (1786. g.)

dr. sc. Stjepan Sršan,

Slavonska industrija i obrti početkom druge polovice 19. st.

mr. sc. Lovorka Čoralić

Gradivo o požeškim iseljenicima u mletačkom Državnom arhivu

Melita Rončević, dipl. iur.

Sumarni inventar Kotarskog suda Našice (1850.-1945.)

dr. sc. Stjepan Sršan,

Slavonsko gospodarsko društvo u Osijeku krajem 19. st.

prof. dr. Mira Kolar

Zamolba osječke Trgovačko-obrtničke komore iz 1890. g. za otvaranje Trgovačke akademije i Obrtne škole u Osijeku

Lidija Marković, prof.

Osječke udruge i klubovi 1938. godine

 

3

*** GLASNIK ARHIVA SLAVONIJE I BARANJE 3 ***

 

Povijesni arhiv u Osijeku, 1995.

 

Iz riječi izdavača:

„Ovaj treći broj Glasnika arhiva Slavonije i Baranje mogli bismo ocijeniti kao broj koji donosi radove primjerene vremenu i problemima u arhivskoj djelatnosti i Hrvatskoj uopće.

Mlado hrvatsko demokratsko društvo naslijedilo je i u arhivskoj djelatnosti podosta problema iz socijalizma: od vrednovanja arhivskog gradiva, preko položaja, naobrazbe, statusa do realizacije zakonskih propisa u praksi. Osobito je značajan zaokret kod korištenja i interpretacije povijesnih izvora. Ranije su povijesni izvori bili podređeni političkom sustavu i partijskoj marksističkoj ideologiji bez obzira na svoju vjerodostojnost. Stoga će mnoge ranije tendenciozne spoznaje doživjeti vračanje istini i tako će izvori biti najbolji dokumenti za argumentaciju stvarnosti.“

 

Iz sadržaja:

 

dr. sci. Stjepan Sršan,

Stanovništvo i ulice grada Osijeka 1874. godine

dr. sci. Mira Kolar-Dimitrijević

Osam dokumenata iz rada osječke oblasne samouprave 1927. i 1928. godine

prof. Vladimir Geiger,

Umrli i umoreni Osječani u logoru Valpovo 1945/46. godine prema zabilješkama župnika Petera Fischera

mr. sci Mato Artuković,

„Posavska Hrvatska“ (1894-1898.); Stogodišnjica prvih brodskih novina

prof. Vilim Čuržik,

Mirovinski statut vlastelinstva Valpovo i Podgorač iz 1913. godine

mr. sc. Zlatko Virc,

Ravnateljstvo šuma u Vinkovcima do 1945. godine

prof. Božica Valenčić i dipl. ing. arh. Tone Papić,

Rezultati konzervatorskih istraživanja o kući u Kuhačevoj ulici br. 10. u osječkoj Tvrđi

prof. Marko Landeka,

„Hrvatski dom“ u Vinkovcima

mr. sc. Viktor Ambruš,

Arhitektonsko prostorna analiza i valorizacija centralnog dijela glavne osječke ulice

prof. Ivan Medved

35 godina Povijesnog arhiva Slavonski Brod

dr. sci. Stjepan Sršan

Najstarija zanimanja u Osijeku

prof. Vilim Matić,

Knjiga broj 2469 iz fonda „Gradsko poglavarstvo – Osijek“ iz 1911. godine

dr. sci. Stjepan Sršan,

Pravo glasa u skupštini Virovitičke županije 1906. godine

Erwin Burger,

Žalostan jubilej

dr. sci. Ivan Jelić,

O nastanku granice između Hrvatske i Srbije od 1918. do 1947. godine

 

2

*** GLASNIK ARHIVA SLAVONIJE I BARANJE 2 ***

 

Povijesni arhiv u Osijeku, 1993.

 

Iz riječi izdavača:

„Ovaj drugi broj Glasnika posvećujemo zbivanjima oko zaštite arhivskih dokumenata, objekata i djelovanja Arhiva u ratnim uvjetima. Brojni napisi u javnom tisku, preko sredstava javnog priopćavanja, knjige, savjeti oko pitanja demografije, granica, kulturnih spomenika, spašavanja arhivske građe i slično bili su dio rada arhivskih djelatnika, o čemu će biti više govora u ovoj knjizi.“

 

Iz sadržaja:

 

dr. Stjepan Sršan,

Osnovna obilježja Arhiva u Osijeku

dr. Stjepan Sršan

Arhiv tijekom domovinskog rata 1991/2. godine

Željko Vrban

Dislokacija arhivske građa

prof. Ilija Ćosić

Arhivska građa Baranje

prof. Zdenka Buljan

Aktivnosti gradskog muzeja Vukovar na zaštiti arhivske građe u uvjetima izvršenja agresije na grad Vukovar i Republiku Hrvatsku

prof. Mladen Radić,

Stanje i zaštita arhivske i registraturne građe u pismohranama 1991.-1992. godine

Arhivist Gordana Maglaić,

Stanje arhive ukinutih društveno-političkih organizacija na području 12 Slavonsko-Baranjskih općina

prof. Marko Landeka

Arhivska građa u arhivskom spremištu u Vinkovcima i na terenu

mr. Zlatko Virc

Zgrada arhivskog spremišta u Vinkovcima

Mandalena Šolja, tajnik,

Stanje arhivskih djelatnika u Arhivu u Osijeku 1991/2.

Prof. Zita Jukić,

Arhivski djelatnici u izbjeglištvu

Arhivist Miro Gardaš,

Sažetak najvažnije korespondencije u svezi zaštite arhivske građe i objekata 1991/2. godine

dr. Marin Srakić, pom. biskup i generalni vikar,

Biskupija Đakovačka i Srijemska, Ratni izvještaj, br. 11

prof. Mladen Radić,

Važniji novinski članci u svezi zaštite arhivske građe u ratu i suvremenim zbivanjima u Republici Hrvatskoj

dr. Stjepan Sršan,

Najstariji hrvatski zapisnik općine Osijek – Gornji grad 1771.-1773. godine (nastavak iz 1. broja)

 

1

*** GLASNIK ARHIVA SLAVONIJE I BARANJE 1 ***

 

Historijski arhiv u Osijeku, 1991.

 

Iz uvoda:

„Želja Uredništva je da časopis ima što izrazitiji arhivističko-povijesni karakter i da ima svojstva znanstvenog i stručnog glasila. To znači da će „GLASNIK ARHIVA SLAVONIJE I BARANJE“ objavljivati arhivsku građu, vodiče, inventare, preglede arhivskih fondova i zbirki, rasprave iz oblasti arhivske teorije i prakse, povijesti i pomoćnih povijesnih disciplina, recenzije i bilješke o bibliografiji iz područja arhivistike, povijesti i pomoćnih povijesnih znanosti.

Uredništvo će nastojati razvijati  stručnu i znanstvenu kritiku, te na taj način pratiti rezultate arhivističkih i povijesnih istraživanja i historiografije s posebnom pažnjom za područje Slavonije i Baranje. To će sigurno doprinijeti većem poznavanju i ocjeni historiografije za ovo područje gdje je do sada vladala velika praznina.

Kako je rad u oblasti povijesnih istraživanja, iz područja pomoćnih povijesnih znanosti u ovoj regiji do sada nedovoljno razvijen, nije moguće odmah očekivati posebno velike rezultate. Među drugim zadaćama Uredništva bit će i nastojanje da se oko časopisa okupi što veći broj mladih i perspektivnih istraživača.

Da bi Historijski arhiv u Osijeku pokretanjem časopisa postigao naprijed izrečeni cilj i zadatak, očekuje tijesnu suradnju sa svim srodnim institucijama  i svim kulturnim i znanstvenim radnicima Slavonije i Baranje u prvom redu. Izdavač i uredništvo vjeruje u tu suradnju“

 

Sadržaj:

 

dr. Ive Mažuran,

Popis Darde i nekih naselja u Baranji 1695. odnosno 1698. god.

dr. Marin Srakić,

Autobiografija Josipa Antuna Čolnića, biskupa bosanskog ili đakovačkog

dr. Stjepan Sršan,

Najstariji hrvatski zapisnik općine Osijek Gornji grad 1771.-1773.

dr. Igor Karaman,

Najstariji inventar arhiva valpovačkog vlastelinstva baruna Hilleprand – Prandau, iz 1789/1790. godine  

Antun Djamić,

Graničarski vojni službenici zabilježeni u maticama župa Vrhovine i Garčina

prof. Krešimir Pavić,

Pravila „Narodnog Kazališnog društva dobrovoljaca“ u Đakovu godine 1875.

mr. Ante Vukadin,

Arhivska građa za povijest radničkog pokreta Osijeka 1894. god.

dr. Laszlo Szita,

Oslobođenje Slavonije i Osijeka od Turaka

dr. Filip Potrebica,

Želje i zahtijevanja naroda Požeške županije 1848. godine

prof. Marko Landeka,

Razvoj obrta u Osijeku od  ukidanja cehova 1872. do 1941. god.

dr. Dane Pavlica,

Uloga žena u razvoju zdravstvene službe u Slavoniji u NOB-u

prof. Mladen Radić,

Stanje arhivske građe u posjedu muzeja na području arhiva u Osijeku i razgraničenje građe

 

Vrh stranice >